БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОРОО


нийт 3

khural.mn

ХОРООНЫ ХУРАЛ

2017-04-11 152