БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАВ

2017-04-05

Төсөв санхүүгийн хороо нь 2017 оны 04-р сарын 05-ны өдөр хуралдав. Хурлаар хорооны дарга сонгож, цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн дараагийн хурлын товыг тогтоов.