БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ХОРООНЫ ХУРАЛ

2017-04-04

2017 оны 04.05.-д төсөв санхүү, эдийн засгийн хороо нь хуралдав. хуралдаанаар хорооны дарга  сонгох. .2. Ажил үүргийн хуваарь батлах.  3. Төлөвлөгөө батлах зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэв.