БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ХОРООНЫ ХУРАЛ

2017-04-11

2017 оны . 04.11. төсөв санхүү эдийн засгийн хороо нь энэ хурлаар .1. сумын төсвийн 01 дүгээр улиралын  гүйцэтгэлийн талаар төрин сангийн төлөөлөгч Х.Садырбекээс сонсгол авах.2. Орон нутгийн өмчийн  бүрт гэл , эзэмшилийн  талаар . татварын орлого бүрдэлтийн талаар асуудлыг авч хэлэлцэв.