БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ХОРООНЫ ХУРАЛ

2017-04-17

2017 оны 04.17 -ны өдөр  Нгийгэм бодлого, хөдөлөмөр эрхлэлтийн хороо хуралдав. хороо нь хуралдаж хорооны дарга сонгож , хорооны ажиллах ажлын удирдамж ,  төлөвлөгөөг батлан хяналт хийж ажилах аар болов.