БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛ

2017-05-11

2017 ОНЫ 05.11-ны өдөр тэргүүлэгчдийн хурал хийв. хурлаар  7 асуудал авч хэлэлцэв.1.Ойгоос түлээ , мод бэлтгэх дээд хязгаар тогтоох, 2.Байгалийн нөөц  хамгаалах , нөхөн сэргээх орчны бүсийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилэх.3. төлөөлөгчид , тэргүүлэгчдийн ажиллах журам батлах тухай .4.Мал амьтаны гоц  халдварт өвчинтэй тэмцэх дунд  хугацааны  стратегийн төлөвлөгөөг батлах.5.иргэний танхимын ажиллах журам, төлөвлөгөөг батлах.6. цаг үеийн асуудал.сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл,хянан шалгах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэн шийвэрлэв.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 906
316 / 35%
323 / 36%
123 / 14%
144 / 16%