БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ГХУСАЗЗ-ИЙН ХУРАЛ

2017-06-11

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  нь 6 -р  сарын. 11 -нд хуралдаж  зуны нүүдлийн талаар, айл өрхүүдийг зусланд нүүлгэж гаргах , хадлангийн талбайг малын хөлөөс чөлөөлөх нүүдлийн доод хязгаараас дээш айл өрхүүдийг буулгах , хурлын байгууллагаас гаргасан тогтоол, журмын биелэлтийг хангуулан ажиллах та лаар хуралдав. мөн сонгуулийн үеэр архи худалдаалахгүй байх, хэв журам сахиулах, мэдэгдэх хүргүүлэн ажиллах зэрэг асуудлыг авч хэлэлцэв.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 906
316 / 35%
323 / 36%
123 / 14%
144 / 16%